Φασματοσκοπικές Αναλύσεις Πολύτιμων Λίθων & Κοσμημάτων

Φασματοσκοπικές Αναλύσεις Πολύτιμων Λίθων & Κοσμημάτων
Φασματοσκοπικές Αναλύσεις Πολύτιμων Λίθων & Κοσμημάτων
Φασματοσκοπικές Αναλύσεις Πολύτιμων Λίθων & Κοσμημάτων

Είμαστε εξοπλισμένοι με τον Φασματογράφο Gemmoraman 532SG επιστημονικής βαθμίδας, ο οποίος πραγματοποιεί Γεμολογικά τεστ και Αναλύσεις οποιουδήποτε πολύτιμου λίθου με ακρίβεια και ασφάλεια.

Το αποκλειστικό λογισμικό του, CrystalSleuth software, με βιβλιοθήκη >5000 ορυκτών αυτοματοποιεί διαδικασίες και ενώ ο κύριος σκοπός του είναι η αναγνώριση υλικού, έχει πολυάριθμες εφαρμογές για διαχωρισμό συνθετικών υλικών, ανίχνευση επεξεργασιών και βελτιώσεις χρώματος.

Το GemmoRaman-532SG™ έχει κατασκευαστεί χωρίς συμβιβασμούς. Το επιλεγμένο φασματόμετρο είναι απολύτως το καλύτερο στην αγορά - Ocean Optics QEPro. Αυτό το θερμοηλεκτρικά ψυχόμενο φασματόμετρο τύπου CCD έχει εξαιρετική μετατροπή A/D 18 bit και παρέχει πρακτικά αθόρυβα φάσματα. Ο τυπικός θόρυβος για ένα δευτερόλεπτο χρόνο έκθεσης είναι περίπου 0,5 (μετρήσεις σε περισσότερες από 200.000 μετρήσεις). Για να μεταφράσω αυτήν την τεχνική ορολογία, τα αποτελέσματα είναι απλά ξεκάθαρα.

Το GemmoRaman-532SG™ αντιπροσωπεύει το πιο προηγμένο Γεμολογικό Φασματογράφο Φωτοφωταύγειας και Raman που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην αγορά.

Το GemmoRaman-532SG™ βασίζεται στο υπερσύγχρονο Φασματόμετρο Ocean Optics TEC με ψύξη επιστημονικού βαθμού, ικανό να ανιχνεύει μικρότερα σήματα Raman και φωτοφωταύγειας με εξαιρετικά υψηλή αναλογία σήματος προς θόρυβο. Το εκτεταμένο φασματικό εύρος του είναι ειδικά προσαρμοσμένο για μελέτες διαμαντιών, επιτρέποντας σαφή ανίχνευση σημαντικών σημείων πιθανής συνθετικής προέλευσης ή/και επεξεργασίες ακτινοβολίας.

Το GemmoRaman-532SG™ έχει κερδίσει μεγάλη δημοτικότητα μεταξύ των εργαστηρίων διαμαντιών ως σημαντικό εργαλείο για την
ανίχνευση συνθετικών διαμαντιών που κατασκευάζονται με τη μέθοδο CVD (Chemical Vapor Deposition) άρθρο
και την ανίχνευση επεξεργασίας HPHT των φυσικών διαμαντιών τύπου type IIa. άρθρο
 

Μερικά ακόμη παραδείγματα ανίχνευσης:

Προσδιορισμός τύπου σμαραγδιού με τεστ Φωτοφωταύγειας. άρθρο

Προσδιορισμός τύπου νεφρίτη και πιθανού εμποτισμού πολυμερούς. άρθρο

Προσδιορισμός φυσικού μη θερμαινόμενου σπινελίου από συνθετικά και θερμικά επεξεργασμένα σπινέλια. άρθρο

Προσδιορισμός της χρωματικής προέλευσης των καλλιεργημένων μαργαριταριών του γλυκού νερού. άρθρο

Καθοριστική προέλευση χρώματος κόκκινου κοραλλιού & μαργαριταριού κόγχης. άρθρο

 

ΕΣΠΑ 2014-2020